ยูเรีย และ DAP
สามารถใช้ได้โดยตรงกับพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง และพืชชนิดอื่น ๆ หรือ นำไปทำเป็นส่วนผสมของแม่ปุ๋ยคลุกเคล้า
 
MOP
โพแทช ส่วนใหญ่ใช้กับ ยางพารา, ปาล์ม และ พืชชนิดอื่นๆ หรือ นำไปทำเป็นส่วนผสมของแม่ปุ๋ย คลุกเคล้า
 
บริษัท เกาอาน เคมีเกษตร จำกัด
จำหน่ายแม่ปุ๋ยนำเข้า จากต่างประเทศ เช่น ยูเรีย (46-0-0),
แด๊ป (18-46-0), โพแทช (0-0-60), แอมโมเนียมซัลเฟต
(21-0-0) รวมถึงปุ๋ยชนิดคอมปาวน์ดชนิดอื่น ๆ อาทิเช่น N-P-K 16-20-0, 16-16-8 และ 16-8-8.
 
 
Copyright © 2007 Kowann Agrochem Co., Ltd.